قمر در عقرب

مقاله قمر در عقرب

مقاله قمر در عقرب

قمر در عقرب پدیده نجومی عبور کره ماه از زمینه صورت فلکی عقرب (کژدم) یا از امتداد برج فلکی عقرب است که هر ماه قمری یک بار رخ می‌دهد و معمولاً دو تا سه روز طول می‌کشد. در ستاره‌بینی از قدیم آمیخته به بعضی باورهای دینی، پدیده قمر در عقرب نشان از واقعه‌ای شوم (نحس) دانسته می‌شده‌ است.

ریشه یابی

مراد از «قمر» یعنی کره ماه و مراد از عقرب یعنی «برج عقرب» یا «صورت عقرب»، و مقصود این است که کره ماه در برج «عقرب» قرار گیرد یا کره ماه مقابل صورت فلکى «عقرب» قرار گرفته

بخوانید کتاب پدر خوانده

معنی قمر در عقرب

در عقرب پدیدهٔ نجومی عبور کره ماه از زمینه صورت فلکی عقرب (کژدم) یا از امتداد برج فلکی عقرب است که هر ماه قمری یک بار رخ می‌دهد و معمولاً دو تا سه روز طول می‌کشد. در ستاره‌بینی از قدیم آمیخته به بعضی باورهای دینی، این پدیده نشان از واقعه‌ای شوم (نحس) دانسته می‌شده‌ است.مقاله قمر در عقرب

به عبارت ساده، کره ماه در طول یک ماه قمری – که حدود ۲۹٫۵ روز است – یک بار به طور کامل دور زمین می‌‌‌‌چرخد! این یک دور کامل، به دوازده قسمت تقسیم شده و برج‌‌هایی نیز برای هر یک از این دوازده صورت فلکی انتخاب شده (حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت) و هر یک از این نام‌‌های دوازده‌‌گانه، متناسب با صورت فلکی ستاره‌‌های دوردستی است که ماه در مقابل آنها است.
لذا وقتی که کره ماه در چرخش خود به دور زمین، به برج عقرب می‌‌رسد، می‌گویند قمر وارد عقرب شد (قمر در عقرب است) و وقتی از برج عقرب خارج می‌شود می‌گویند قمر از عقرب خارج شد.

در موقع قمر درعقرب از چه کارهایی باید اجتناب کرد؟
طبق آیات و روایات آغاز و انجام کارهای مهم در موقع قمر در عقرب کراهت دارد من جمله:
خواندن صیغه عقد ازدواج

مسافرت
انعقاد نطفه برای بچه دار شدن
آغاز کار و کسب و تجارت
حجامت
تعیین و تغییر نام
گذاشتن سنگ بنای کارهای مهم
از نظر دینی در متون اسلامی هنگام این پدیده باید از انجام کارهای اساسی مانند ازدواج و بنای خانه و مسافرت پرهیز کرد یا در قبال آن صدقه پرداخت.

چگونه بدانیم که قمر در عقرب است ؟

این مسأله به وسیله برخی از محاسبات دقیق نجومی،‌ به دست می‌آید اما آنچه در اینجا برای عموم می‌توان گفت همان مراجعه به برخی تقویم‌های نجومی معتبر است که در آنها توضیح داده می‌شود قمر در چه ساعتی وارد عقرب می‌شود و در چه ساعتی خارج می‌شود. همچنین مراجعه به اهل فن و تخصص یکی از راههای شناخت این مسأله است.

آیا تأثیر «قمر در عقرب» در ازدواج، با اختیار انسان منافات دارد؟

وقتی گفته می‌شود که در روایت است که عقد نکاح در زمانی که قمر در عقرب است باعث می‌شود ازدواج، نیکی نداشته باشد برخی اعتراض می‌کنند که این مسأله با اختیار انسان، منافات دارد!


از دید ناظر زمینی خورشید در مداری به گرد زمین در حال چرخش است. حرکت ظاهری سالانه خورشید در این دایره را منطقه البروج می نامند. هنگام طی شدن این مسیر ستارگانی پشت خورشید قرار خواهند گرفت که منجمین قدیم صورت های فرضی دوازده گانه ای را از ستارگان استخراج می کردند و آنها را برج می نامیدند. در طول سال شمسی خورشید به طور تقریبی هر ماه در مقابل یکی از این برجهای فلکی قرار دارد. البته امروزه اثبات شده و واضح است که خورشید ثابت می باشد و زمین به گرد او می چرخد.

گروه زیپوک

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*